banner
.aktualnościo projekcierealizacjafotogaleriakontakt.

 

Centrum Administracji Szkół w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19, II piętro

tel. (33) 874-95-50
faks: (33) 874-95-48
e-mail: kadry_cas@sucha-beskidzka.pl

e-mail: indywidualizacja@sucha-beskidzka.pl

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum

ul. Pułkownika Semika 3
34-200 Sucha Beskidzka

tel. (33) 874-22-18
www: zs-sucha.edupage.org

   

Urząd Miejski w Suhcej Beskidzkiej

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

tel. (33) 874-95-00
faks: (33) 874-95-32
e-mail: info@sucha-beskidzka.pl

Szkoła Podstawowa Nr 2

ul. Zasypnicka 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. (33) 874-27-28
e-mail: sp2sucha@poczta.onet.pl
www: sp2suchabeskidzka.edupage.org

   

 

Filia Szkoły Podstawowej Nr 2

ul. Błądzonka 73
34-200 Sucha Beskidzka

tel. (33) 874-23-34

 

WAŻNE DEFINICJE:

Projekt (projekt systemowy) – przedsięwzięcie o nazwie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Sucha Beskidzka”, realizowane przez Centrum Administracji Szkół w Suchej Beskidzkiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Organ prowadzący (projektodawca) – należy przez to rozumieć Gminę Sucha Beskidzka.

Realizator projektu – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Gminy Sucha Beskidzka, jaką jest Centrum Administracji Szkół w Suchej Beskidzkiej (skrót CAS).

Biuro projektu – budynek Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 19, 34–200 Sucha Beskidzka, pok. nr 54, 55, 56, (biura CAS), tel. (33)8749550, faks (33)8749548, e-mail: indywidualizacja@sucha-beskidzka.pl, www: indywidualizacja.sucha-beskidzka.pl

Koordynator gminny – kierownik Centrum Administracji Szkół w Suchej Beskidzkiej, koordynujący całość realizacji projektu.

Koordynator szkolny – dyrektor właściwej szkoły podstawowej, koordynujący projekt pod względem merytorycznym.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © 2012 Gmina Sucha Beskidzka