banner
.aktualnościo projekcierealizacjafotogaleriakontakt.

Harmonogramy:


Szkoła podstawowa nr 1

Październik 2012 Harmonogram miesięczny / tygodniowy

Listopad 2012 Harmonogram miesięczny

Grudzień 2012 Harmonogram miesięczny

Marzec 2013 Harmonogram miesięczny

Kwiecie ń 2013 Harmonogram miesięczny

Maj 2013 Harmonogram miesięczny


Szkoła podstawowa nr 2 i jej Filia

Wrzesień, Październik, Listopad 2012 Haonogram miesięczny

Grudzień 2012 Harmonogram miesięczny

Luty 2013 Harmonogram miesięczny

Marzec 2013 Harmonogram miesięczny

Kwiecień 2013 Harmonogram miesięczny

Maj 2013 Harmonogram miesięczny

 

 

Materiały do pobrania:

 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym (wersja PDF)
 2. Deklaracja uczestnictwa (wersja edytowalna)
 3. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wersja edytowalna)
 4. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie systemowym (wersja edytowalna)
 5. Usprawiedliwienie (wersja edytowalna)
 6. Zgoda na wykorzystanie wizerunku (wersja edytowalna)

 

Inne dokumenty:

 1. Wzór pisma z obowiązującymi oznaczeniami promocyjnymi

 

 

  ZAŁOŻENIA - w ramach projektu planowane są następujące zajęcia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Sucha Beskidzka:

   

  Szkoła podstawowa nr 1

oznaczenie zajęć

rodzaj zajęć projektowych

Ilość godzin zajęciowych

ilość grup

Rok
szkolny

liczba uczestników objęta zajęciami

A1

zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

300

6

2012/2013

39

B1

zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

180

4

2012/2013

27

C1

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych

120

3

2012/2013

23

D1

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie

240

4

2012/2013

29

RAZEM

 

840

17

 

118

                                   

Oznaczenie zajęcia

Numer grupy

Ilość uczniów
w grupie

Klasa

Ilość godzin
zajęć
na grupę

A1-1

1

5

1

30

A1-2

2

5

1

30

A1-3

3

7

2

60

A1-4

4

7

2

60

A1-5

5

7

3

60

A1-6

6

8

3

60

B1-1

1

7

1

60

B1-2

2

7

2

30

B1-3

3

6

2

30

B1-4

4

7

3

60

C1-1

1

8

1

30

C1-2

2

8

2

30

C1-3

3

7

3

60

D1-1

1

8

1

60

D1-2

2

8

2

60

D1-3

3

5

3

60

D1-4

4

8

3

60

RAZEM

 

118

 

840

 

 

   Szkoła podstawowa nr 2 i jej Filia

oznaczenie zajęć

rodzaj zajęć projektowych

Ilość godzin zajęciowych

ilość grup

Rok
szkolny

liczba uczestników objęta zajęciami

A2

zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

150

5

2012/2013

35

B2

zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

150

5

2012/2013

35

C2

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych

150

5

2012/2013

37

D2

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie

150

5

2012/2013

39

RAZEM

 

600

20

 

146

                                         

Oznaczenie zajęcia

Numer grupy

Ilość uczniów
w grupie

Klasa

Ilość godzin
zajęć
na grupę

A2-1

1

7

1

30

A2-2

2

7

2

30

A2-3

3

8

3

30

A2-4

4

6

1

30

A2-5

5

7

2,3

30

B2-1

1

7

1

30

B2-2

2

5

2

30

B2-3

3

8

3

30

B2-4

4

7

1

30

B2-5

5

8

2,3

30

C2-1

1

6

1

30

C2-2

2

7

2

30

C2-3

3

8

3

30

C2-4

4

8

1

30

C2-5

5

8

2,3

30

D2-1

1

8

1

30

D2-2

2

8

2

30

D2-3

3

8

3

30

D2-4

4

8

1,2

30

D2-5

5

7

3

30

RAZEM

 

146

 

600

 

   Ważne definicje:

Projekt (projekt systemowy) – przedsięwzięcie o nazwie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Sucha Beskidzka”, realizowane przez Centrum Administracji Szkół w Suchej Beskidzkiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Organ prowadzący (projektodawca) – należy przez to rozumieć Gminę Sucha Beskidzka.

Realizator projektu – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Gminy Sucha Beskidzka, jaką jest Centrum Administracji Szkół w Suchej Beskidzkiej (skrót CAS).

Biuro projektu – budynek Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 19., 34–200 Sucha Beskidzka, pok. nr 54, 55, 56, (biura CAS), tel. (33)8749550, faks (33)8749548, e-mail: indywidualizacja@sucha-beskidzka.pl, www: indywidualizacja.sucha-beskidzka.pl.

Koordynator gminny – kierownik Centrum Administracji Szkół w Suchej Beskidzkiej, koordynujący całość realizacji projektu.

Koordynator szkolny – dyrektor właściwej szkoły podstawowej, koordynujący projekt pod względem merytorycznym.

Zespół rekrutacyjny – zespół pracowników właściwej szkoły (w składzie m.in. kierownictwo szkoły, nauczyciele klas I-III szkoły podstawowej, pedagodzy, bibliotekarze, wychowawcy świetlicy) odpowiedzialny za planowanie, opracowanie i wdrażanie działań, których celem jest indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III.

Uczestnik projektu – należy przez to rozumieć osobę (ucznia/uczennicę klasy I, II lub III szkoły podstawowej z terenu Gminy Sucha Beskidzka), która została zadeklarowana do projektu, pomyślnie przeszła rekrutację i będzie brała czynny udział w zajęciach projektowych.

Zajęcia projektowe – należy przez to rozumieć dodatkowe (pozalekcyjne) zajęcia, realizowane w ramach projektu.

Godzina zajęciowa – należy rozumieć godzinę lekcyjną trwającą 45 minut.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © 2012 Gmina Sucha Beskidzka